Om Finsliparna   

Historik

Finsliparna i Skellefteå är specialistföretaget med mer än 52 års erfarenhet inom slipning och tillverkning till industrin med huvudinriktning på planslipning, rundslipning och hålslipning samt  verktygsslipning.
 
Företaget startade sin verksamhet 1952 och ägs idag av Gunnar och Susanne Green.

Vår grund är att förse industrin med bearbetade produkter och detaljer som kräver hög precision, samt produktion av
hela enheter, från enstyckstillverkning till stora serier på årsbasis.

Finsliparna i Skellefteå står för specialistkunskaper inom skärgeometri samt material- och användningsteknologi.